Systémové služby

Podniková informační architektura se neobejde bez systémových služeb, mezi které lze zařadit především poradenství při přípravě projektů, technickou podporu a servisní služby. Společnost GC System má zkušené týmy specializující se na jednotlivé oblasti spadající pod systémové služby a může prakticky v reálném čase reagovat i na měnící se požadavky zákazníků.

Týmy podpory

GC System má hned několik specializovaných týmů poskytujících podporu různým etapám životního cyklu podnikové informační architektury. Složení týmů je proměnlivé podle požadavků projektu a zákazníků, nehrozí tak myšlenkové uzamčení na již neplatných paradigmatech.

Certifikace

Jsme držiteli řady firemních i individuálních certifikací, které jsou zárukou poskytování kvalitních služeb. Neustále navíc pracujeme na obnově stávajících a získávání nových certifikací dle technologického směrování společnosti. 

Individuální přístup
Komplexní řešení
Široké portfolio
Jsme na trhu více jak 30 let