Analytická řešení

Organizace zpracovávají velké množství dat – celosvětově dokonce hovoříme o tzv. datové expanzi. Samotná data ale obvykle nestačí, důležité jsou informace v nich ukryté. Některé z informací jsou zjistitelné přímo, někdy ale jejich objevení vyžaduje výrazné úsilí či využití netradičních postupů. Jinak tomu není ani v případě tzv. big dat, kdy je mnohdy nutné kombinovat více přístupů a také využívat prvky umělé inteligence.

Popis řešení

V rámci této oblasti nabízíme řešení pro business inteligenci, datové sklady, analýzy big dat, analýzy nad daty ze světa internetu věcí, prediktivní analýzy i strojové učení. Filozofií společnosti GC System je propojení tradičních zdrojů dat a informací s vyspělými analytickými metodami tak, aby bylo možné vytěžit maximum znalostí napříč celou podnikovou informační architekturou. Cílem je, aby zákazníci mohli zefektivnit své provozní činnosti, dále se rozvíjet a inovovat a úspěšně projít digitální transformací.

Příklady použití

Příkladem úspěšného nasazení analytického řešení včetně podpory pro big data je naše řešení založené na technologiích IBM a open source – finanční analytická společnost působící v regionu CEE pomocí dodaného řešení podrobně analyzuje jednotlivé finanční transakce při současném zohlednění stovek zákaznických atributů. Vstupem jsou data z tradičních i netradičních zdrojů. Naše řešení vedlo ke snížení finanční i časové náročnosti na takové analýzy a tvorbu výstupních modelů takřka o 80 procent.

Individuální přístup
Komplexní řešení
Široké portfolio
Jsme na trhu více jak 30 let