Zabezpečení wifi sítě

Bezdrátové sítě jsou sice v ledasčem podobné technologiím využívajícím pro přenos pevná media, nicméně jistá specifika co do zabezpečení existují. Se skutečně jen mírnou nadsázkou lze konstatovat, že bezdrátové sítě jsou již od své podstaty náchylnější ke kybernetickému zločinu než jiné technologické varianty.  Odlišnosti souvisí jak se samotnými vlastnostmi WiFi sítí a vektory útoku, tak i s poměrně rychlým rozvojem norem a standardů v této oblasti snažícím se řešit nedostatky stávajícího stavu. 

Popis řešení

Základním předpokladem ochrany v bezdrátovém prostředí je důsledná analýza současného/požadovaného stavu, získání informací o použitých zařízeních a zohlednění možných zranitelností jednotlivých mechanismů. Posuzovat je nutné skutečně vše, od správě nastavených SSID přes odolnost například vůči replay útokům až po pokročilé mechanismy izolace a řízení přístupu. Ideálně vše v kombinaci s dalšími řešeními, například pro naplnění legislativních povinností. Námi nabízené služby a produkty vždy zohledňují konkrétní požadavky zákazníka, a to ve firemním i domácím prostředí. Dle potřeby volíme i další prvky včetně firewallů, DDI/NAC řešení apod. Vždy se snažíme o to, aby klient pochopil, že efektivní ochrana je kombinací technických opatření a správných postupů. 

Příklady použití

  • Analýza stávajícího/cílového stavu 
  • Návrh technických a organizačních opatření 
  • Zajištění pravidelného testování a aktualizačního plánu 
  • Revize přijatých opatření s ohledem na vývoj potřeb organizace 
  • Nasazení dalších technologií zvyšujících bezpečnost bezdrátové komunikace 
  • Napojení na další systémy včetně SIEM řešení
     

Individuální přístup
Komplexní řešení
Široké portfolio
Jsme na trhu více jak 30 let