Zabezpečení internetu

Internet je dnes jedním ze základních nástrojů práce mnoha profesí i naplňování podnikatelských záměrů.  Kybernetická rizika se přitom dotýkají takřka všech kroků, které se na internetové komunikaci podílí. A to jak z pohledu konzumentů internetové konektivity, tak i poskytovatelů. Zapomenout nelze na žádnou jednotlivou část ochrany – i zde platí, že systém je tak silný, jako jeho nejslabší článek. Zabezpečení se tak týká všech prvků od koncových stanic a využívaných služeb přes interní síťová zařízení a hraniční routery/firewally až po výběr vhodného poskytovatele. 

Popis řešení

S každým klientem individuálně řešíme vhodnou míru ochrany a na základě získaných poznatků zpracujeme podrobný návrh řešení. Ten zpravidla pokrývá nasazení řešení pro ochranu koncových bodů komunikujících s internetem (antivirové řešení, XDR či EDR), vybraných síťových prvků, hraničních routerů a firewallů a serverových služeb (například poštovního serveru). V případě poskytovatelů internetu zajišťujeme vedle technických částí ochrany také naplnění legislativních požadavků na sběr a uchovávání lokalizačních údajů. Vše vhodným způsobem doplňujeme monitorovacími, logovacími, analytickými a reportovacími nástroji. 

Příklady použití

  • Ochrana perimetru 
  • Ochrana koncových stanic/serverů 
  • Ochrana služeb
  • Definování komunikačních pravidel a jejich vynucování
  • Ucelené řešení ochrany včetně automatického řešení událostí a incidentů
  • Napojení na další systémy včetně monitorovacích a SIEM řešení
     

Individuální přístup
Komplexní řešení
Široké portfolio
Jsme na trhu více jak 30 let