Test kybernetické bezpečnosti

Opatření přijatá pro zajištění kybernetické bezpečnosti v legislativou či vnitřními potřebami daném rozsahu je nutné pravidelně a předem odsouhlasenými způsoby prověřovat. Jen zdánlivě přitom jde pouze o mediálně oblíbené téma ve formě etického hackingu a penetračních testů. Ty jsou samozřejmě velmi důležitou součástí prověřování stavu ochrany, ale představují pouze základ. Vedle technických testů je nezbytné opakovaně kontrolovat situaci také v oblasti aktiv, rizik, naplnění personálních požadavků, definovaných procesů a postupů, odpovědnosti, řešení zjištěných problémů apod. A nemůže chybět ani ověřování odolnosti vůči známým zranitelnostem. 

Popis řešení

Součástí našeho portfolia jsou řešení umožňující naplnění legislativních požadavků jak z administrativního, tak i technického/fyzického pohledu. Základním kamenem je námi vyvinuté řešení GC Pack, které se zaměřuje zejména na administrativní naplnění požadavků daných zákonem o kybernetické bezpečnosti (a již nyní také dle předpokládané novelizace pro směrnici NIS 2). Na technické testy máme vlastní řešení i metodické postupy, které můžeme plynule přizpůsobovat požadavkům každého zákazníka. 

Příklady použití

  • Vyhodnocování souladu s legislativou
  • Prověřování zabezpečení perimetru
  • Zjištění stavu informační architektury vůči známým zranitelnostem
  • Testování cílů v podobě uzavřených, polootevřených i otevřených systémů
  • Dlouhodobé porovnávání zjištěných informací 
  • Korelace s poznatky získanými pomocí našich dalších služeb
     

Individuální přístup
Komplexní řešení
Široké portfolio
Jsme na trhu více jak 30 let