Správa počítačových sítí

Správa počítačových sítí představuje komplexní problematiku, která vedle návrhu a samotné správy pokrývá mj. evidenci majetku, řízení přístupu, monitorování síťového provozu, údržbu specifických serverových služeb a plány pro další rozvoj. Každá organizace se může – podobně jako i v dalších oblastech kybernetické bezpečnosti – rozhodnout, zda si jednotlivé části zajistí sama či externími silami. Outsourcing přitom nemusí být principiálně špatně, obzvláště v případě nákladných řešení (kam spadá i nepřetržitý provoz dohledových center). 

Popis řešení

Naše portfolio pokrývá všechny oblasti správy počítačových sítí různými produkty a službami. V nabídce máme systémy pro zajištění administrativní části správy, systémy pro business pohled na provoz i rizika, DDI/NAC řešení, monitorovací řešení, nastavení i údržbu jednotlivých prvků apod. Nechybí ani pokročilé analýzy a návrhy řešení či dohledové služby. Některé produkty vychází z našich vlastních metodik a komponent, další jsou produkty renomovaných firem. V případě potřeby spolupracujeme i na zajištění pokročilých služeb v podobě dohledových/SoC center. Zákazníkům se vždy snažíme dodat řešení složené z těchto stavebních prvků tak, aby maximálně odpovídalo jejich požadavkům. Vše vhodným způsobem doplňujeme monitorovacími, logovacími, analytickými a reportovacími nástroji. 

Příklady použití

  • Analýza a návrh síťové infrastruktury
  • Evidence síťových prvků
  • Správa síťového prostředí
  • Dohledové služby 
  • Naplnění legislativních požadavků
  • Napojení na další systémy včetně monitorovacích a SIEM řešení

Individuální přístup
Komplexní řešení
Široké portfolio
Jsme na trhu více jak 30 let