Ochrana osobních dat

Osobní údaje jsou takřka po celém světě – Evropskou unii ani Českou republiku nevyjímaje – více či méně chráněny právními normami. V rámci evropského prostoru jde o národní legislativu vycházející z Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tzv. GDPR. Z pohledu informačních technologií a kybernetické bezpečnosti je důležité, aby firmy i organizace vynakládaly adekvátní úsilí pro zajištění ochrany. A naplnění tohoto požadavků obvykle vede k řadě povinností, včetně vytváření politik pro uchovávání a zpracování, implementaci technologických řešení, správu rizik a incidentů nebo audity i vyhodnocování dodržování daných pravidel. Stranou nezůstávají ani personální nároky. 

Popis řešení

Vedle našeho řešení GC Pack pro správu dokumentů zohledňujícího požadavky GDPR poskytujeme našim klientům analytické i poradenské služby tak, aby povinnost chránit osobní údaje údajů naplnili de iure i de facto. Tyto služby poskytujeme koncovým zákazníkům i našim partnerům, zejména v případě složitých subdodavatelských vazeb. Úzce nad touto problematikou spolupracujeme s naší právní kanceláří, díky které máme naše odborná technická stanoviska podložená a doplněná i odpovídajícím právním výkladem. 

Příklady použití

  • Analýza stávajícího/cílového stavu
  • Audit dodržování legislativních požadavků
  • Vytváření politik a postupů
  • Návrh technologických opatření a jejich implementace
  • Správa rizik a incidentů
  • Ucelený přístup umožňující spolupráci různorodých technologií 
     

Individuální přístup
Komplexní řešení
Široké portfolio
Jsme na trhu více jak 30 let