NIS 2

Směrnice Evropské unie o kybernetické bezpečnosti (Network and Information Security, NIS 2) získala finální podobu těsně před koncem roku 2022 – od té doby běží lhůta pro zapracování do národní legislativy všemi státy EU. V rámci České republiky bude transpozice provedena formou novelizace zákona o kybernetické bezpečnosti a souvisejících předpisů. Za celý proces odpovídá Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost a nové povinnosti dopadnou na přibližně 6000 firem a organizací. 


 

Popis řešení

Nová pravidla daná směrnicí NIS 2 pokrývají řadu oblastí a vždy záleží na tom, do jakého režimu povinností subjekt spadne. V našem portfoliu máme nejen řešení usnadňující naplnění zejména administrativních povinností, ale také poradenské a technické služby umožňující efektivní zajištění souladu po technické i fyzické stránce. Vedle organizačních služeb rádi pomůžeme s analýzami i auditem, testováním celé podnikové informační architektury, návrhem a implementací technických opatření nebo vzděláváním a konzultacemi. Podobně jako v ostatních oblastech kybernetické bezpečnosti přistupujeme i k problematice NIS 2 jako k celku. A chceme, aby nešlo o strašáka, ale o velkého pomocníka pro zvýšení bezpečnosti – a to po řadu následujících let. 

Příklady použití

  • Analytické a auditní služby
  • Řešení pro naplnění administrativních povinností
  • Testování podnikové informační architektury na soulad s NIS 2
  • Návrh a implementace technických opatření
  • Vzdělávání a konzultace
  • Komplexní zajištění kybernetické bezpečnosti organizace

Individuální přístup
Komplexní řešení
Široké portfolio
Jsme na trhu více jak 30 let